Sony aibo Intelligent Dog Robot Pet روبات عجیب سونی

با جدیدترین عضو خانواده ی خود بیشتر آشنا شوید Sony aibo Intelligent Dog Robot Pet رباتی شگفت انگیز با شکل و شمایل یک سگ است که میتواند درکمترین زمان ممکن به بهترین دوست شما تبدیل شود. این سگ کوچولوی بامزه می تواند از درب ورودی به