دستگاه تصفیه هوای همراه ReSPR SeLF هوای تنفس شما را تمیز نگه می دارد.

این ابزار که مورد تایید اداره ی امنیت حمل و نقل (TSA) می باشد از یونیزاسیون قدرتمندی استفاده می کند که همان روند تقسیم مولکولهای یک ماده در یون های مثبت و منفی هنگام حل شدن ماده است و با آلودگی های کوچک موجود در هوا پیوند می یابد. این دستگاه تصفیه ی هوا باعث می شود ویروس ها، باکتری ها و گرد وغبار قبل از دمیدن به زمین بیفتند. در چنین شرایطی یک منطقه با بیش از هفت میلیون یون باردار ایجاد می شود که فضای تنفسی شما را سالم می کند. همچنین این دستگاه بسیار سبک و بیصداست.شما حتی احساس نمی کنید که آن را پوشیده اید.عملکردی ساده و تک دکمه ای دارد. به هیچ وجه به تعمیر و نگهداری نیاز ندارد.این ابزار یک لایه ی محافظتی به فضای تنفسی شما می دهد. احساس شگفت انگیزی که به شما می دهد باعث می شود هرگز نخواهید بدون آن جایی بروید.